Ontkenning


 Informatie over ingrediënten die worden gebruikt in cosmetische producten die op de Site voorkomen, zijn niet bedoeld, noch moeten worden geïnterpreteerd als advies of aanbeveling met betrekking tot het gebruik van een cosmetisch product.
Als u vragen heeft over uw gebruik van een cosmetisch product, raadpleeg dan de etikettering die op het product voorkomt en / of raadpleeg een arts. Door de Site te gebruiken, erkent u dat u de informatie op de Site, inclusief informatie die door deskundigen of medische professionals wordt verstrekt, uitsluitend voor algemene educatieve doeleinden is bedoeld. Raadpleeg altijd een advies van een arts of een andere gekwalificeerde gezondheidsverlener met eventuele
vragen die u over een medische aandoening mag hebben.

De Raad adviseert of onderschrijft geen specifieke tests, producten, procedures, adviezen of andere informatie die op de Site vermeld kan worden. Vertrouwen op informatie die door de Site, de Raad of door anderen op de Site
verschenen is uitsluitend op eigen risico.